Warunki użytkowania

HungaryPoppyseeds to marka należąca do Marketplay Ltd, spółki założonej zgodnie z prawem maltańskim. Gry na tej stronie są obsługiwane przez Aspire Global International LTDAspire Global 7 Limited.
Aspire Global International LTDAspire Global 7 Limited (lub „Spółka”) jest spółką zarejestrowaną na Malcie w celu prowadzenia i oferowania gier online i mobilnych aplikacji oraz usług zakładów sportowych o numerze rejestracyjnym C42296 z siedzibą przy 135 High Street Sliema Malta. Spółka jest licencjonowana i regulowana przez Malta Gaming Authority na podstawie licencji nr. MGA/CRP/148/2007 wydanej 17 sierpnia 2009 roku (licencja ta łączy w sobie poprzednie licencje posiadane przez Spółkę i wymienia stare numery licencji wraz z datami ich wydania). Oferujemy usługi hazardowe Typu 1, Typu 2 i Typu 3 oferując gry w kasynie, zakłady o stałych kursach i bingo. Gry dostarczane przez Aspire Global International Ltd są regulowane przez MGA. Aspire Global International LTDAspire Global 7 Limited posiada irlandzką licencję bukmacherską o numerze referencyjnym 1014834. Aspire Global 7 Limited (lub „The Company”) jest spółką zarejestrowaną na Malcie w celu prowadzenia i oferowania gier online i aplikacji mobilnych o numerze rejestracyjnym C89956 i posiadającą siedzibę pod adresem 135, High street, Sliema SLM 1549, Malta, która jest w pełni licencjonowanym operatorem na mocy Remote Gaming Regulations of Malta MGA/CRP/148/2007, numer autoryzacji MGA/CRP/148/2007/02 wydany w dniu 1 sierpnia 2018 r. i regulowany przez Malta Gaming Authority.
Firma świadczy usługi gier online i mobilnych dla Użytkownika („Usługi Firmy The Company”) z zastrzeżeniem następujących warunków zawartych w niniejszej umowie licencyjnej użytkownika końcowego („Umowa”), która powinna być uważnie przeczytana przez Użytkownika w całości przed rozpoczęciem korzystania z Usług lub produktów Firmy. Proszę zauważyć, że Umowa stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy Użytkownikiem a Spółką. Rejestrując się w Spółce i/lub korzystając z usług Spółki, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszej Umowy w całości i bez zastrzeżeń. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z którymkolwiek z postanowień niniejszej Umowy, powinien natychmiast zaprzestać korzystania z Usług Spółki i usunąć Gry RVG z komputera i urządzenia mobilnego.

Proszę zwrócić uwagę:

Podczas gry w Szwecji, podmiotem zamawiającym w odniesieniu do Umowy jest AG Communications LTD. AG Communications LTD jest licencjonowana i regulowana przez szwedzką Lotteriinspektionen z numerem licencji 18Li7458.

Oprócz warunków i postanowień niniejszej Umowy, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności i Polityką Plików Cookie, z którą należy się zapoznać, Twoje korzystanie z naszych usług hazardowych ściśle podlega wszystkim dodatkowym zasadom, które będą miały zastosowanie od czasu do czasu do rodzaju usług hazardowych, z których korzystasz, w tym, ale nie ograniczają się do: Responsible Gaming Policy , Polityki Fair Play, Polityki Wypłat, Polityki Premiowej, jak również innych zasad, reguł i warunków odnoszących się do usług gier i promocji publikowanych na Naszej Stronie Internetowej i/lub w Naszych Aplikacjach Mobilnych, które są włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie, wraz z innymi zasadami, o których Użytkownik może zostać poinformowany przez Nas z wyprzedzeniem.

Definicje

W niniejszej Umowie, o ile kontekst wyraźnie nie wskazuje inaczej:

Darmowa Gra Treningowa oznacza tryb gry pozwalający posiadaczowi Konta Gracza na grę w Gry RVG przy użyciu Usług Spółki w celach treningowych. Gra w trybie treningowym nie wiąże się z obstawianiem rzeczywistych funduszy i nie pociąga za sobą możliwości wygrania lub przegrania takich funduszy, jednakże podlega tym samym zasadom, co Gra na Prawdziwe Pieniądze;
Gra(y) RVG oznacza(ją) Darmowe Gry Treningowe i/lub Gry na Prawdziwe Pieniądze, w które mogą grać Gracze posiadający ważne Konto Gracza poprzez naszą Stronę(y);
Procedury Gier oznaczają wszelkie procedury lub warunki wydane przez Spółkę w uzupełnieniu do niniejszej Umowy, które odnoszą się wyłącznie do danej Gry RVG Free Practice Play i/lub Gry na Prawdziwe Pieniądze;
Regulamin Gier oznacza zasady rządzące wszystkimi Grami na Darmowe Praktyki oraz Grami na Prawdziwe Pieniądze z wykorzystaniem Usług Firmy, włączając w to wszystkie odpowiednie sekcje niniejszej Umowy oraz jak pokazano w Procedurach Gier dla każdej odpowiedniej Gry RVG;
System Interaktywny oznacza oprogramowanie używane przez Usługi Spółki w celu aktywacji i zarządzania wynikami Gier Darmowe Praktyki i Gier na Prawdziwe Pieniądze oferowanych przez Usługi Spółki;
Aplikacja Mobilna (Aplikacje Mobilne) oznacza dowolną aplikację mobilną będącą własnością, zarządzaną, stowarzyszoną lub hostowaną przez The Company oraz dowolny program lub plik danych lub inną zawartość pochodzącą z nich, która jest wymagana do uzyskania dostępu lub wykorzystania w inny sposób przez Użytkownika, umożliwiając mu uczestnictwo w Grach RVG na Darmowe Praktyki i Grę na Prawdziwe Pieniądze;
Usługi The Company oznaczają system gier internetowych The Company. na Stronie(ach) i/lub w Aplikacji(ach) Mobilnej(ych), w tym powiązane usługi i działania związane z grami, wszystkie oferowane i wymienione na różnych Stronach(ach) i/lub w Aplikacji(ach) Mobilnej(ych);
Gra oznacza zakup za prawdziwe pieniądze jednej z naszych gier RVG w celu zawarcia zakładu online;
Gracz oznacza każdą osobę powyżej osiemnastego roku życia, posiadającą ważne Konto Gracza w Spółce w celu zawierania zakładów online;
Konto Gracza oznacza osobiste konto otwarte przez osobę, wyłącznie dla tej osoby, i utrzymywane przez nas, aby umożliwić tej osobie grę w Gry RVG przy użyciu Usług Spółki, zarówno dla Gier Treningowych jak i Gier na Prawdziwe Pieniądze;
Gra na Prawdziwe Pieniądze to tryb gry pozwalający posiadaczowi Konta Gracza na grę w Gry RVG przy użyciu Usług Spółki, który obejmuje obstawianie rzeczywistych funduszy oraz możliwość wygrania i przegrania takich funduszy;
RVG oznacza Darmowe Gry Treningowe i/lub Gry na Prawdziwe Pieniądze, w które mogą grać Gracze posiadający ważne Konto Gracza poprzez Usługi Spółki;
Gra(y) RVG oznacza(ją) Free Practice Play i/lub grę(y) na prawdziwe pieniądze, w które mogą grać Gracze posiadający ważne Konto Gracza za pośrednictwem Usług Firmy;
My, My lub Nasze odnosi się do Spółki, i/lub wszelkich filii, oddziałów, dyrektorów, urzędników, pracowników Aspire Global International LTDAspire Global 7 Limited.
Partnerzy Spółki odnoszą się do wszelkich podmiotów stowarzyszonych, agentów, wykonawców i/lub partnerów biznesowych Spółki, w tym partnerów White Label;
Nazwa użytkownika i hasło oznaczają nazwę użytkownika i hasło, które wybierasz podczas rejestracji w celu korzystania z Usług Spółki, które są osobiste i mogą być używane tylko przez Ciebie do Darmowych Gier Treningowych i Gier na Prawdziwe Pieniądze;
Strona oznacza stronę internetową będącą własnością, obsługiwaną, stowarzyszoną lub hostowaną przez Firmę oraz każdy program lub plik danych lub inną zawartość pochodzącą z nich, która jest wymagana do uzyskania dostępu lub w inny sposób wykorzystywana przez Użytkownika, umożliwiając mu uczestnictwo w Grach RVG na Darmowe Praktyki i Grę na Prawdziwe Pieniądze;

Partner White Label oznacza podmiot, który jest właścicielem strony internetowej i/lub firmy obsługującej urządzenia mobilne, która zapewnia pewne funkcje, takie jak marketing i promocja, w połączeniu z Usługami Firmy.
Ty, Twój lub Użytkownik odnosi się do użytkownika Usług Firmy dla Darmowych Gier Treningowych i/lub Gier na Prawdziwe Pieniądze.

Zgodność z prawem

2.1 Dostępność Usług Spółki nie oznacza oferty lub zaproszenia przez nas do korzystania z Usług Spółki, jeśli mieszkasz w kraju lub regionie, w którym takie korzystanie jest obecnie zabronione przez prawo, lub w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której Spółka, według własnego uznania, zdecyduje się nie oferować Usług Spółki.
2.2 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za określenie, czy korzystanie z Usług Spółki jest legalne w kraju/regionie, w którym mieszka i/lub w każdym kraju/regionie, w którym loguje się w celu korzystania z Usług Spółki. Firma nie ponosi odpowiedzialności za nielegalne lub nieautoryzowane korzystanie z Usług Spółki przez Użytkownika, ponieważ nie jesteśmy w stanie zweryfikować legalności korzystania z nich w każdej jurysdykcji, a Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za weryfikację legalności korzystania z Usług Spółki przed zalogowaniem się do Usług Spółki. W przypadku wątpliwości co do legalności korzystania z Usług Spółki zgodnie z prawem obowiązującym w danej jurysdykcji, prosimy o skonsultowanie się z radcą prawnym w danej jurysdykcji.
2.3 Zgodnie z prawem, Użytkownik może korzystać z Usług tylko wtedy, gdy ma ukończone osiemnaście (18) lat lub jest pełnoletni zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym mieszka, które są ważne tylko wtedy, gdy wiek pełnoletni w danej jurysdykcji wynosi osiemnaście (18) lat lub więcej („Pełnoletni”). Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania wszelkich środków na Państwa koncie do czasu weryfikacji Państwa wieku.
2.4 Zastrzegamy sobie prawo do zażądania od Użytkownika dokumentu potwierdzającego jego wiek w celu upewnienia się, że osoby niepełnoletnie nie korzystają z Usług Spółki. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub anulowania Twojego Konta Gracza i wykluczenia Cię, tymczasowo lub na stałe, z korzystania z Usług Firmy, jeśli zadowalający dowód wieku nie zostanie dostarczony lub jeśli podejrzewamy, że jesteś niepełnoletni, a taki zadowalający dowód nie zostanie dostarczony przez Ciebie w ciągu pięciu (5) dni od naszej prośby o taki dowód, Twoje Konto Gracza zostanie zamknięte, wygrane przepadną, a wypłaty zostaną zwrócone na konto, z którego fundusze zostały zdeponowane. Taka decyzja będzie ostateczna, wiążąca i nie będzie podlegać odwołaniu. W przypadku gry w Szwecji, jeżeli nie zostanie przedstawiony zadowalający dowód wieku lub jeżeli będziemy podejrzewać, że jesteś niepełnoletni i taki zadowalający dowód nie zostanie dostarczony przez Ciebie w ciągu trzydziestu (30) dni od zażądania przez nas takiego dowodu, Twoje Konto Gracza zostanie zamknięte zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do odmowy i/lub ograniczenia zakładów i/lub zakładów.
2.5 Podczas okresu zatrudnienia i przez okres 24 miesięcy po nim, żaden członek zarządu, dyrektor, pracownik, konsultant lub agent Spółki lub którejkolwiek z jej spółek zależnych lub jej dostawców, sprzedawców lub White Label Partners nie może korzystać z Usług Spółki bezpośrednio lub pośrednio, ani też żaden dostawca lub sprzedawca. Ograniczenie to dotyczy również krewnych takich osób i w tym celu pojęcie „krewny” obejmuje, ale nie jest ograniczone do małżonka, partnera, rodzica, dziecka lub rodzeństwa.

Prawa własności intelektualnej

3.1 Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, Firma jest właścicielem lub licencjobiorcą praw autorskich, znaków handlowych i innych praw własności intelektualnej i/lub Systemu Interaktywnego oraz Gier RVG oferowanych za pośrednictwem Usług Firmy. Gracze i potencjalni gracze nie nabywają żadnych praw do nich poprzez korzystanie z Usług Firmy. Ponadto, inne treści związane z Usługami Firmy, w tym, ale nie tylko, oprogramowanie, obrazy, grafiki, zdjęcia, animacje, filmy, muzyka, audio i tekst („Zawartość Strony i Treści Mobilne”) należą do Firmy lub jednej z jej firm i/lub jej licencjodawców i są chronione prawami autorskimi i/lub innymi prawami własności intelektualnej. Gracze i potencjalni Gracze przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że mogą korzystać z Usług Firmy tylko w sposób wyraźnie określony w niniejszej Umowie, a tacy Gracze i potencjalni Gracze nie otrzymują żadnych praw do Strony i Zawartości Mobilnej, ani żadnej ich części. W żadnym wypadku Użytkownik nie może korzystać ze Strony i Zawartości Mobilnej bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy.
3.2 Wszystkie treści i korzystanie z Usług The Company są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego. Wszelkie inne użycie jest surowo zabronione, a Użytkownik będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, koszty i wydatki wynikające z lub w związku z popełnieniem jakichkolwiek zabronionych działań.

Korzystanie z kont graczy

W celu zalogowania się i grania w Gry RVG poprzez Usługi Firmy, czy to dla Darmowej Gry Treningowej czy też dla Gry na Prawdziwe Pieniądze, będziesz musiał otworzyć Konto Gracza, które będzie stanowić Twoją identyfikację firmy tak długo, jak długo będziesz korzystać z Usług Firmy.

4.1 Poprzez osobiste otwarcie Konta Gracza, niniejszym potwierdzasz i przyjmujesz do wiadomości, że:

4.1.1 Masz ukończone 18 lat lub taki wyższy minimalny wiek pełnoletni określony w przepisach prawa jurysdykcji mającej zastosowanie do Ciebie oraz, zgodnie z prawem mającym zastosowanie do Ciebie.
4.1.2 Użytkownik musi dostarczyć wszystkie niezbędne szczegóły do otwarcia Konta Gracza, które powinny zawierać imię i nazwisko, adres, e-mail kontaktowy i/lub osobisty numer telefonu. Szczegóły przedstawione przez Ciebie w formularzach rejestracyjnych są poprawne, prawdziwe i kompletne. Jest to Twoja odpowiedzialność za aktualizację Twojego Konta Gracza o wszelkie zmiany w Twoich danych rejestracyjnych. Niniejszym wyrażasz zgodę na to, że możemy, według własnego uznania, ujawnić niektóre lub wszystkie dane dostarczone nam za pośrednictwem Usług Spółki partnerom Spółki w celu realizacji różnych funkcji wymaganych do świadczenia Usług Spółki, w tym w celu weryfikacji i uwierzytelnienia Twoich danych osobowych, jak również w celu przekazywania Ci materiałów promocyjnych i informacji dotyczących produktów i usług Spółki oraz jej partnerów. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności w celu uzyskania dalszych szczegółów, które niniejszym akceptują Państwo. Jeżeli którakolwiek z informacji dostarczonych nam przez Ciebie będzie nieprawdziwa, niedokładna, wprowadzająca w błąd lub w inny sposób niekompletna, będziesz naruszał umowę, a my zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zamknięcia Twojego Konta Gracza i/lub uniemożliwienia Ci korzystania z Usług Spółki, oprócz wszelkich innych działań, które możemy podjąć.
4.1.3 Twoje Firmowe Konto Gracza jest przeznaczone wyłącznie do Twojego osobistego użytku, a fundusze zdeponowane na Twoim Koncie Gracza mogą być użyte wyłącznie do gry poprzez Usługi Spółki. Procedury weryfikacyjne będą przeprowadzane podczas deponowania środków na Twoim Koncie. Użytkownik nie może używać swojego Konta Gracza w imieniu innej osoby. Użytkownik może utworzyć tylko jedno Konto Gracza w Spółce i powinien korzystać z Usług Spółki używając tylko tego jednego Konta Gracza.

Konto. Każde użycie Twojego Konta Gracza jest przeznaczone wyłącznie do Twoich prywatnych celów. Nie ponosimy absolutnie żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek stronę trzecią uzyskującą dostęp do Twojego Konta Gracza i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez Ciebie w wyniku takiego zdarzenia. Każda aktywacja Twojego Konta Gracza przy użyciu poprawnego Hasła i Nazwy Użytkownika będzie uznana przez nas jako ważne wejście przez Ciebie na Twoje Konto Gracza. Jeżeli dowiesz się o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu Twojego Konta Gracza, jesteś zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia nas o tym, a my zawiesimy Twoje Konto Gracza do czasu dalszego dochodzenia w sprawie takiego nieautoryzowanego użycia.
4.1.4 Wszelkie fundusze przechowywane na Twoim Koncie Gracza nie są oprocentowane. Nie będziesz w stanie postawić żadnego zakładu za pomocą Usług Spółki w kwocie większej niż całkowita suma pieniędzy na twoim Koncie Gracza. Użytkownik nie powinien traktować Spółki jako instytucji finansowej.
4.1.5 Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za zapłacenie wszystkich pieniędzy należnych Spółce. Użytkownik zgadza się nie dokonywać żadnych obciążeń zwrotnych, i/lub odmawiać lub cofać jakichkolwiek płatności dokonanych przez Użytkownika w związku z Usługami Spółki. Użytkownik zwróci nam wszelkie opłaty za zwrot, odmowę lub cofnięcie płatności oraz wszelkie straty poniesione przez nas w konsekwencji.
4.1.6 Użytkownik nie posiada już istniejącego Konta Gracza w Aspire Global International LTDAspire Global 7 Limited w swoim imieniu i/lub nie korzysta z Usług Spółki poprzez cudze Konto Gracza używając informacji dotyczących swojej karty kredytowej. W przypadku próby otwarcia więcej niż jednego Konta Gracza, pod własnym nazwiskiem lub pod innym nazwiskiem, lub w przypadku próby korzystania z Usług Spółki za pomocą konta innej osoby, będziemy uprawnieni do natychmiastowego zamknięcia wszystkich kont Gracza, zatrzymania wszystkich środków pieniężnych na tych kontach i uniemożliwienia Użytkownikowi korzystania z Usług Spółki w przyszłości.
4.1.7 Użytkownik w pełni rozumie metody, zasady i procedury Usług Spółki oraz hazardu internetowego w ogóle. Użytkownik rozumie, że jest odpowiedzialny za zapewnienie, że szczegóły zakładów i gier są poprawne. Użytkownik nie będzie popełniał żadnych czynów lub przejawiał zachowań, które mogą zaszkodzić reputacji Spółki.
4.1.8 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za rejestrowanie, płacenie i rozliczanie się z odpowiednimi organami rządowymi, podatkowymi lub innymi za wszelkie podatki lub inne opłaty, które mogą być należne od wygranych wypłaconych Użytkownikowi.
4.1.9 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie sieci telekomunikacyjne i usługi dostępu do Internetu oraz inne zgody i pozwolenia wymagane w związku z korzystaniem przez niego z Usług Spółki.
4.1.10 Użytkownik nie jest rezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki.
4.2 Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego Konta Gracza, w tym swojej nazwy użytkownika i hasła oraz za ograniczenie dostępu do swojego komputera, a także zgadza się przyjąć odpowiedzialność za wszystkie działania, które mają miejsce w ramach jego Konta Gracza. Użytkownik musi zachować swoją nazwę użytkownika i hasło w tajemnicy i nie powinien ich ujawniać innym osobom. Aby zachować poufność nazwy użytkownika i hasła, należy przestrzegać poniższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa:

Nigdy nie pisz ani w inny sposób nie zapisuj Nazwy użytkownika lub Hasła w sposób, który mógłby być zrozumiały dla osób trzecich.

Nigdy nie ujawniać Nazwy użytkownika i Hasła innym osobom.

Unikać podawania w nazwie użytkownika i haśle informacji, które mogą być łatwe do odgadnięcia, takich jak data urodzenia/numer telefonu, imię małżonka i/lub dziecka itp.

Niezwłocznie poinformuj nas (poprzez kontakt z naszym zespołem wsparcia) o każdym nieautoryzowanym dostępie do Twojego Konta Gracza lub o każdym podejrzeniu, że ktoś inny zna Twoją nazwę użytkownika i hasło.

4.3 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie transakcje przeprowadzone w związku z jego Kontem Gracza przy użyciu jego nazwy użytkownika i hasła. Każda osoba, która identyfikuje się poprzez wprowadzenie prawidłowej nazwy użytkownika i hasła, jest przez nas uważana za Użytkownika, a wszystkie transakcje, w których nazwa użytkownika i hasło zostały wprowadzone prawidłowo, będą uważane za ważne i autoryzowane przez Użytkownika.
4.4 Firma zachowuje pełną władzę nad wydawaniem, utrzymywaniem i zamykaniem Kont Graczy w Firmie. Jednakże zobowiązania umowne już podjęte będą honorowane. Decyzja zarządu Firmy odnośnie jakiegokolwiek aspektu Konta Gracza i korzystania z Usług Firmy przez Użytkownika jest ostateczna, wiążąca i nie będzie podlegała kontroli ani apelacji.
4.5. Nieaktywne Konta:

4.5.1. Jeżeli nie zalogowałeś się na swoje Konto Gracza przez dwanaście (12) kolejnych miesięcy, wtedy twoje Konto Gracza będzie uważane za „nieaktywne konto”. Skontaktujemy się z Tobą poprzez email do jednego miesiąca przed tym, jak Twoje Konto Gracza stanie się nieaktywne, aby powiadomić Cię, że Twoje Konto ma stać się nieaktywne.
4.5.2 Kiedy konto stanie się nieaktywne, będziemy pobierać miesięczną opłatę za utrzymanie w wysokości 5€ od salda takiego nieaktywnego konta.
4.5.3 Pierwsza miesięczna opłata za utrzymanie konta zostanie naliczona na koniec PIERWSZEGO miesiąca, po którym konto stało się nieaktywne. Miesięczna opłata za utrzymanie nie będzie pobierana, jeśli na nieaktywnym koncie nie ma żadnych środków.”
4.6 Aby odzyskać środki z uśpionych lub zamkniętych kont, gracz może zalogować się w dowolnym momencie i zażądać wypłaty wszelkich środków znajdujących się na koncie. Przed zamknięciem konta, WE upewnia się, że wszystkie środki zostały wypłacone. Jeśli konto zostało zablokowane z powodu oszustwa, a na koncie pozostało saldo, gracz, który narusza warunki użytkowania i/lub politykę bonusową, otrzyma zwrot wpłaconych środków, a wygrane przepadną. Jeśli gracz zdecyduje się na tymczasowe wykluczenie, a na jego koncie pozostanie saldo, środki te będą dostępne dla gracza dopiero po zakończeniu wykluczenia, lub na żądanie poprzez email/czat na żywo. W przypadku stałego wykluczenia, gracz zostanie poinformowany o konieczności dokonania cash-outu, jak tylko prośba zostanie otrzymana.
4.7 Tylko dla graczy niemieckich – Od 01.07.2012, niemieckie władze wprowadziły opodatkowanie stawek zakładów sportowych. Zgodnie z § 17 ustawy o zakładach wyścigowych i loteriach, opodatkowanie stawek zakładów wynosi 5% stawki. W przypadku wygranych zakładów, klient uiści opłatę na poczet opodatkowania, która zostanie potrącona z jego wygranej. Opłata wynosić będzie 5% wygranej brutto (stawka pomnożona przez kurs). Po odliczeniu opłaty podatkowej od wygranej brutto, wygrana netto zostanie przelana na konto klienta. Opłata ta zostanie pobrana od użytkowników, których miejsce stałego zamieszkania znajduje się w Niemczech i którzy przebywają w Niemczech w momencie zawierania zakładu. Nie dotyczy to zakładów zawieranych przez użytkowników spoza Republiki Federalnej Niemiec. Ze względów podatkowych, spółka może korzystać z technologii geolokalizacji, aby określić faktyczną lokalizację użytkownika w momencie zawierania zakładu i zapisać te informacje w celu obliczenia podatku i kontroli przez władze finansowe. Ponadto, spółka jest zobowiązana do ujawnienia tych informacji na żądanie prawne.
4.8 Tylko dla niemieckich graczy: Proszę zauważyć, że zastosujemy opłatę BuyWin w wysokości 5,3% od wszystkich stawek, przy czym kwoty nieparzystego centa będą zaokrąglane w górę do następnego pełnego centa.

kwota. Ta opłata BuyWin zostanie odjęta razem ze stawką od Twojego salda. Na przykład, w przypadku gdy postawisz stawkę w wysokości 1 EUR, dodatkowa kwota 0.053 EUR zostanie odliczona od Twojego salda (całkowita kwota odliczona od Twojego salda: 1.053 EUR). W przypadku korzystania z funduszy bonusowych, odliczymy opłatę BuyWin od Twoich funduszy bonusowych (tak długo jak masz wystarczające fundusze bonusowe) w oparciu o tę samą zasadę stosowaną do stawek nie opartych na bonusie, a w przeciwnym razie opłata BuyWin zostanie odliczona bezpośrednio z Twojego salda.

Obowiązkiem Użytkownika jest upewnienie się, że przeczytał i zrozumiał wszystkie zasady i procedury Gier RVG na Stronie(ach), w tym bez ograniczeń, Regulamin Gier i Procedury Gier, przed rozpoczęciem gry lub zakładów na Prawdziwe Pieniądze.
4.10 Zabronione jest przekazywanie, sprzedawanie i/lub nabywanie kont graczy do i od innych graczy, a także przekazywanie środków na konta graczy.
4.11 Użytkownik może zamknąć swoje konto w dowolnym momencie, a my zwrócimy mu wszelkie środki z Konta Gracza, z zastrzeżeniem potrącenia odpowiednich opłat za wypłatę. Aby zamknąć Twoje Konto Gracza powinieneś skontaktować się z Obsługą Klienta w formie pisemnej. Skuteczne zamknięcie Konta będzie odpowiadało rozwiązaniu Warunków Umowy. W przypadku, gdy powód zamknięcia Konta jest związany z obawami o możliwe uzależnienie od hazardu, Gracz powinien to wskazać. Metoda spłaty będzie według naszego uznania. Wszystkie procedury zatrzymania środków muszą być przejrzane i rozważone. Każdy wpłacający gracz, który poprosi o zamknięcie swojego konta, będzie poddany próbom zatrzymania. Procedura zatrzymania obejmuje kontaktowanie się z Tobą poprzez różne kanały w celu wyjaśnienia powodu prośby i specyficznego traktowania w celu rozwiązania możliwych problemów, aby poprawić zadowolenie klienta.
4.12 Twoje Konto Gracza składa się z salda środków na prawdziwe pieniądze oraz salda środków bonusowych. Jeżeli posiadasz zarówno fundusze na prawdziwe pieniądze jak i fundusze bonusowe na swoim Koncie Gracza, następny zakład, który postawisz będzie używał najpierw funduszy na prawdziwe pieniądze. Jeżeli postawisz zakład, w którym fundusze rzeczywiste na Twoim Koncie Gracza nie są wystarczające do pokrycia takiego zakładu i użyjesz funduszy bonusowych do pokrycia reszty takiego zakładu, Twoje wygrane z takiego zakładu postawionego przez Ciebie, zostaną wypłacone Ci proporcjonalnie do funduszy rzeczywistych i funduszy bonusowych, które zostały użyte do postawienia takiego zakładu. Na przykład, jeżeli postawisz zakład o wartości £10 (dziesięć funtów), z czego taki zakład składa się z £4 (cztery funty) z Twojego prawdziwego salda pieniężnego i £6 (sześć funtów) z Twojego salda bonusowego i taki zakład wygeneruje wygraną w wysokości £30 (trzydzieści funtów), Twoje Konto Gracza zostanie zasilone £12 (dwanaście funtów) do Twojego prawdziwego salda pieniężnego i £18 (osiemnaście funtów) w funduszach bonusowych do Twojego salda bonusowego. Wszystkie takie wygrane wygenerowane przez fundusze bonusowe będą podlegały warunkom Polityki Premiowej.
4.13 Użytkownik może według własnego uznania zdecydować się na wykluczenie z korzystania z The Company na czas określony lub nieokreślony. W celu zablokowania dostępu do usług The Company możesz wysłać e-mail na adres [email protected]garypoppyseeds.com; możesz skorzystać z funkcji „cooling off period”, gdzie możesz zawiesić swoje konto. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Odpowiedzialnej Gry.
4.14 Użytkownik może również zdecydować się na nałożenie limitu na maksymalne straty, maksymalne zakłady i/lub maksymalny czas na sesję.

Środki bezpieczeństwa

Interaktywny System Firmy jest zabezpieczonym środowiskiem, które pozwala graczowi na dostęp do Usług Firmy tylko wtedy, gdy taki gracz przeszedł przez nasze zabezpieczone sieci które wykorzystują najnowocześniejsze metody szyfrowania danych dotyczących nazwy użytkownika i hasła. Nie będziesz w stanie uzyskać dostępu do Usług Firmy bez przejścia przez nasz proces logowania bezpieczeństwa klienta, a każdy gracz, który ominie nasz Interaktywny System będzie ścigany w pełnym zakresie prawa.

Zabronione korzystanie z Usług Spółki

6.1 Niniejszym potwierdzasz i przyjmujesz do wiadomości, że:

6.1.1 Nie deponujesz środków pochodzących z działalności przestępczej i/lub nieautoryzowanej.
6.1.2 Nie prowadzisz w inny sposób działalności przestępczej i/lub nie zamierzasz wykorzystywać swojego Konta Gracza w związku z taką działalnością.
6.1.3 Nie używasz, nie zamierzasz używać lub zamierzasz pozwolić jakiejkolwiek innej osobie na używanie Twojego Konta Gracza w związku z Usługami Firmy do jakichkolwiek zabronionych lub nielegalnych działań, włączając w to, ale nie ograniczając się do oszustw lub prania pieniędzy, zgodnie z prawem Twojej jurysdykcji lub jakimkolwiek innym obowiązującym prawem w jakiejkolwiek innej jurysdykcji.
6.1.4 Dane karty kredytowej/debetowej, lub innych środków płatniczych używanych do deponowania funduszy na Koncie Gracza, podane przez Użytkownika podczas rejestracji w celu korzystania z Usług Spółki, są danymi zarejestrowanego właściciela Konta Gracza i takie karty nie zostały skradzione lub zgłoszone jako utracone. Bez odstępstw od powyższego, jeśli Użytkownik użyje karty kredytowej/debetowej lub innej formy płatności, która nie jest w jego prywatnym i osobistym imieniu, będziemy zakładać, że otrzymał pełną i wystarczającą zgodę od prawowitego właściciela i/lub osoby, której imię i nazwisko jest użyte na takim instrumencie płatniczym, na użycie takiego instrumentu płatniczego do celów określonych w niniejszym dokumencie, przed rozpoczęciem współpracy z nami.
6.1.5. Użytkownik nie posiadał Konta Gracza, które zostało zlikwidowane lub zawieszone, a także nie poinformował nas, teraz lub w przeszłości, że jest uzależniony od hazardu.
6.1.6 Użytkownik nie powinien włamywać się, uzyskiwać dostępu lub próbować włamać się do Usług Spółki. W każdym przypadku podejrzenia włamania do Usług Spółki, natychmiast usuniemy Twoje Konto Gracza, zajmiemy wszystkie fundusze dostępne poprzez to konto do czasu naszego dochodzenia i powiadomimy odpowiednie władze.
6.1.7 Użytkownik nie powinien celowo odłączać się od Gry RVG podczas korzystania z Usług Spółki. Jeśli stwierdzimy, według naszego wyłącznego uznania, że użytkownik narusza postanowienia niniejszego punktu, możemy natychmiast odebrać mu dostęp do Usług Firmy i/lub zablokować jego Konto Gracza. Jeśli Twoje Konto Gracza zostanie zlikwidowane lub zablokowane w takich okolicznościach, nie jesteśmy zobowiązani do zwrócenia Ci jakichkolwiek funduszy, które mogą znajdować się na Twoim Koncie Gracza.
6.1.8 Użytkownik nie będzie brał udziału w żadnych oszustwach, zmowach, zmowach lub innych bezprawnych działaniach związanych z uczestnictwem Użytkownika lub osób trzecich w jakichkolwiek Grach.
6.2 Jeśli jakiekolwiek podejrzane, niewłaściwe, oszukańcze lub bezprawne działania są próbowane i/lub wykonywane poprzez korzystanie z Usług Firmy, będziemy uprawnieni do zamknięcia i/lub zablokowania Konta Gracza oraz zajęcia wszystkich środków dostępnych za pośrednictwem tego konta. Zastrzegamy sobie również prawo do ujawnienia wszelkich szczegółów dotyczących Twojego Konta Gracza odpowiednim władzom.
6.3 Sztuczna Inteligencja – Roboty: Użytkownikowi nie wolno korzystać z żadnego oprogramowania, które naszym zdaniem jest obdarzone sztuczną inteligencją („Oprogramowanie AI”) w związku z korzystaniem z Usług. Stale sprawdzamy sposób korzystania z Usług w celu wykrycia użycia Oprogramowania AI, a w przypadku uznania, że zostało ono użyte, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia wszelkich działań, jakie uznamy za stosowne, w tym natychmiastowego zablokowania dostępu do Usług użytkownikowi dopuszczającemu się naruszenia, zamknięcia konta takiego użytkownika i zajęcia wszystkich środków pieniężnych przechowywanych na takim koncie.

6.4 Jeśli Użytkownik podejrzewa, że którykolwiek z graczy korzystających z Usług jest w zmowie z innym graczem lub oszukuje, prosimy o poinformowanie Firmy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Kontakt;

Waluta i Płatności

7.1 Dla uniknięcia wątpliwości, niniejszym oświadcza się, że w odniesieniu do waluty w tej Umowie, walutą podaną jest Euro oraz/lub jakakolwiek inna waluta akceptowana przez nas, zgodnie z wyborem waluty dokonanym przez Gracza na jego Koncie Gracza.
7.2 Gracz posiadający ważne Konto Gracza może wypłacić swoje wygrane zgodnie z limitami wypłat opisanymi w polityce wypłat.
7.3 Przyjmujesz do wiadomości, że wszystkie transakcje na kontach finansowych będą obsługiwane przez nas lub przez strony trzecie, elektroniczne procesory płatności i/lub instytucje finansowe w naszym imieniu, a kontrole transakcji na kontach finansowych będą przeprowadzane w celu zapobiegania praniu brudnych pieniędzy. W zakresie, w jakim nie są one sprzeczne z warunkami niniejszej Umowy, Klient zgadza się na przestrzeganie zasad i warunków określonych przez strony trzecie przetwarzające płatności elektroniczne i/lub instytucje finansowe. Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzania kontroli kredytowej ze stronami trzecimi przy użyciu informacji przekazanych nam przez Ciebie poprzez otwarcie Konta Gracza lub w inny sposób.
7.4 Zastrzegamy sobie prawo do odmowy akceptacji i dokonywania płatności za pomocą dowolnych środków płatniczych, takich jak niektóre karty kredytowe, czeki osobiste, portfele elektroniczne oraz wszelkie inne rodzaje metod płatności. Zastrzegamy sobie prawo do zwrotu środków przy użyciu tej samej metody, którą wcześniej dokonaliście wpłaty, tak długo, jak pozwala na to metoda, z której korzystacie.
7.5 Przyjmujesz do wiadomości, że akceptując wypłatę premii oferowaną przez nas, jesteś związany zasadami i przepisami naszej Polityki Premiowej.
7.6 Możemy, w dowolnym czasie, potrącić jakiekolwiek dodatnie saldo na Twoim Koncie Gracza z jakiejkolwiek kwoty należnej nam od Ciebie. Na przykład, w przypadku, gdy po rozliczeniu zakładu na Koncie Gracza, wymagane jest ponowne rozliczenie, Spółka będzie uprawniona do potrącenia z Konta Gracza wymaganej kwoty pieniędzy.
7.7 Wszystkie płatności na Twoje Konto Gracza muszą pochodzić z jednego źródła płatności, takiego jak karta debetowa lub karta obciążeniowa, na której Ty jesteś nazwanym właścicielem konta. Limity depozytów mogą być stosowane w zależności od wielu parametrów.
Zastrzegamy sobie prawo do naliczania opłat administracyjnych podczas wpłat i wypłat, które zostaną wyszczególnione w „Kasjerze”.
(Od 14 kwietnia 2020, użycie kart kredytowych nie będzie już akceptowane jako metoda płatności do wpłaty lub wypłaty w brytyjskich kasynach online)
7.8 Ogólne warunki użytkowania E-vouchera mające zastosowanie do rozwiązania E-PRO (v2.2)
– E-PRO jest rozwiązaniem płatniczym dostarczonym przez EMP Corp, agenta pieniądza elektronicznego, opartym na pieniądzu elektronicznym i e-portfelu.
– E-PRO to E-Voucher wyemitowany przez EMP Corp, który jest odsprzedawany przez First Remit Limited (UK), zarejestrowaną firmę świadczącą usługi pieniężne, posiadającą certyfikat Her Majesty’s Revenue and Customs o numerze 12679642 i w pełni autoryzowaną przez UK Financial Conduct Authority (FCA) jako instytucja płatnicza, o numerze referencyjnym 622935.
– E-VOUCHERY E-Pro odsprzedawane przez First Remit będą widoczne na wyciągu z Twojej karty jako „Płatność Online”.
– E-VOUCHER, stanowiący pieniądz elektroniczny, jest generowany w przypadku interwencji EMP Corp w celu zapłaty za usługi oferowane na STRONIE SPRZEDAWCY.

– Jeśli dostawcą usług płatniczych jest EMP Corp, transakcja będzie skutkować utworzeniem i zakupem elektronicznych pieniędzy wyemitowanych przez Emitenta pieniądza elektronicznego, które zostaną wykorzystane do zasilenia portfela elektronicznego.

Polityka Zwrotów

8.1 Zwrot nie może być dokonany w przypadku środków podlegających wymogom zakładów lub ograniczeniom.
8.2 Prośba o zwrot pieniędzy zostanie rozpatrzona tylko wtedy, gdy zostanie złożona w ciągu pierwszych dwudziestu czterech (24) godzin od domniemanej transakcji, lub w ciągu trzydziestu (30) dni, jeżeli Gracz twierdzi, że inna osoba (lub osoba niepełnoletnia) uzyskała dostęp do jego Konta Gracza.
8.3 Jeśli Twoja prośba o zwrot pieniędzy lub transakcję odwrotną daje nam podstawy, aby wymagać dalszej weryfikacji Twojej tożsamości w celu spełnienia naszych prawnych i/lub regulacyjnych zobowiązań lub w celu zapobieżenia bezprawnemu lub oszukańczemu zachowaniu, możemy wstrzymać zwrot pieniędzy lub transakcję odwrotną do czasu, aż Twoja tożsamość zostanie zweryfikowana zgodnie z obowiązującym prawem.

Okoliczności, które mogą wymagać od nas przeprowadzenia takiego dalszego sprawdzenia tożsamości, obejmują (ale niekoniecznie ograniczają się do) sytuacje, w których: (i) Użytkownik zażąda, aby zwrot pieniędzy został dokonany za pośrednictwem innej płatności niż ta, która została użyta do składania depozytów na jego konto; lub (ii) istnieją uzasadnione podstawy, aby sugerować, że Użytkownik Konta Gracza nie założył Konta Gracza we własnym imieniu (a zrobił to w imieniu kogoś innego, tj. strony trzeciej).

Podczas przeprowadzania kontroli tożsamości, o której mowa w niniejszym Punkcie [8.3], będziemy wymagać dodatkowej weryfikacji, która jest dozwolona na mocy obowiązującego prawa w celu zapewnienia, że nasze zobowiązania prawne i regulacyjne są spełnione.

W przypadku, gdy Klient nie spełni naszych wymagań dotyczących dalszej weryfikacji jego tożsamości, podejmiemy kroki, które będziemy zobowiązani podjąć w celu zapewnienia zgodności z naszymi obowiązkami prawnymi i regulacyjnymi. Może to wymagać od nas odrzucenia wniosku Klienta o zwrot lub transakcję odwrotną, zamknięcia Rachunku Klienta i może skutkować przepadkiem środków. Klient może nie mieć prawa do odwołania się od takiego działania, chyba że takie prawo do odwołania jest wymagane przez prawo obowiązujące w kraju lub stanie, w którym Klient mieszka, a nie jest to uniemożliwione przez nasze własne zobowiązania prawne i regulacyjne.
8.4 Bez względu na inne postanowienia Polityki Zwrotów, Polityki Premiowej lub innych dodatkowych warunków lub zasad regulujących świadczenie jakiejkolwiek promocji hazardowej na rzecz Użytkownika, Użytkownik nie będzie pozbawiony możliwości wypłaty:
(i) salda depozytu Użytkownika,
(ii) wygranych z zakładów postawionych za pomocą środków z salda depozytu; oraz
(iii) wygranych z jakichkolwiek bonusów, które nie podlegają wymogom zakładów lub ograniczeniom (lub dla których wymogi zakładów lub ograniczenia zostały spełnione),
z wyjątkiem sytuacji, w których jesteśmy zobowiązani do uniemożliwienia wypłaty środków w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych (w tym wymagań dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy).

Reklamacje

 

9.1 Jeśli masz skargę, możesz sprawdzić poniższy link, gdzie znajdziesz wszystkie sposoby, w jakie możesz się z nami skontaktować na: http://hungarypoppyseeds.com/ContactUsMail.aspx
9.2 Dołożymy wszelkich starań, aby niezwłocznie rozwiązać zgłoszoną sprawę. Skargi będą eskalowane wewnętrznie w zależności od pilności i charakteru skargi, a po znalezieniu rozwiązania zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani o tym fakcie.
9.3. Jeżeli Klient ma zapytanie dotyczące jakiejkolwiek transakcji, może również skontaktować się z nami, podając szczegóły zapytania. Dokonamy przeglądu wszelkich zakwestionowanych lub spornych transakcji. Nasz osąd jest ostateczny.
9.4 Jeśli z jakiegoś powodu nie są Państwo zadowoleni z rozwiązania Państwa skargi przez nas, mogą Państwo złożyć skargę do naszego wyznaczonego serwisu ADR, ThePOGG.com, lub do Malta Gaming Authority.

Dane kontaktowe do ThePOGG.com są następujące:
Adres:PO Box 2089, Liv ingston, West Lothian, EH540GF, Wielka Brytania.
Email: complaints ThePOGG
Reklamacje należy składać za pośrednictwem formularza na następującej stronie url: ThePOGG.com https://thepogg.com/submit-complaint/

Dane kontaktowe MGA są następujące:
Adres: Suite 1, Level 3, TG Complex, Brewery Street, Mriehel, Birkirkara BKR 3000, Malta Numer telefonu: +356 21316590/1/3/4 Email: [email protected]
9.5 Jeśli grasz z Unii Europejskiej, możesz skierować każdy spór, który masz w związku z usługami świadczonymi przez Spółkę poprzez Platformę Rozwiązywania Sporów Online Komisji Europejskiej dostępną pod adresem europa.eu/consumers/odr.
BRAK GWARANCJI

GRA RVG, SYSTEM INTERAKTYWNY ORAZ WITRYNA I ZAWARTOŚĆ MOBILNA SĄ DOSTARCZANE W STANIE „TAKIM, W JAKIM SĄ”. NIE SKŁADAMY ŻADNYCH GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ, ZARÓWNO WYRAŹNYCH, JAK I DOROZUMIANYCH (WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA, USTAW LUB INNYCH), W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI I WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, KOMPLETNOŚCI LUB DOKŁADNOŚCI GRY RVG, SYSTEMU INTERAKTYWNEGO LUB STRONY I TREŚCI MOBILNYCH, A TAKŻE NARUSZENIA OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA I REGULACJI.

NIE GWARANTUJEMY, ŻE GRA RVG, SYSTEM INTERAKTYWNY, STRONA I TREŚCI MOBILNE SPEŁNIĄ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA, BĘDĄ NIEPRZERWANE, TERMINOWE, BEZPIECZNE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW, ŻE USTERKI ZOSTANĄ NAPRAWIONE, ANI ŻE OPROGRAMOWANIE LUB SERWER, LUB URZĄDZENIE MOBILNE, KTÓRE JE UDOSTĘPNIA, SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB BŁĘDÓW, ANI ŻE REPREZENTUJĄ PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ, DOKŁADNOŚĆ, NIEZAWODNOŚĆ MATERIAŁÓW LUB WYNIKÓW LUB DOKŁADNOŚCI WSZELKICH INFORMACJI UZYSKANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA POŚREDNICTWEM USŁUG FIRMY.

W PRZYPADKU BŁĘDÓW SYSTEMOWYCH LUB KOMUNIKACYJNYCH, BŁĘDÓW LUB WIRUSÓW ZWIĄZANYCH Z ROZLICZENIEM KONTA LUB INNYCH ELEMENTÓW USŁUG SPÓŁKI LUB SYSTEMU INTERAKTYWNEGO LUB POWODUJĄCYCH UTRATĘ DANYCH, WYGRANYCH LUB PREMII, LUB JAKICHKOLWIEK USZKODZEŃ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA LUB URZĄDZENIA MOBILNEGO UŻYTKOWNIKA, W ŻADEN SPOSÓB NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA I ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA WSZYSTKICH GIER RVG, O KTÓRYCH MOWA, UNIEWAŻNIENIA WSZELKICH PŁATNOŚCI, UNIEWAŻNIENIA WSZELKICH PREMII I PODJĘCIA WSZELKICH INNYCH DZIAŁAŃ W CELU NAPRAWIENIA TAKICH BŁĘDÓW, Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE NIE JESTEŚMY ZOBOWIĄZANI DO ZAPEWNIENIA SIECI ZAPASOWEJ I/LUB SYSTEMÓW LUB PODOBNYCH USŁUG.

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA BŁĘDÓW SYSTEMOWYCH LUB KOMUNIKACYJNYCH, BŁĘDÓW LUB WIRUSÓW ZWIĄZANYCH Z ROZLICZENIEM KONTA LUB INNYMI ELEMENTAMI USŁUG FIRMY I/LUB SYSTEMU INTERAKTYWNEGO, W WYNIKU KTÓRYCH UŻYTKOWNIK OTRZYMUJE JAKIEKOLWIEK WYGRANE, BONUSY I/LUB GENERUJE JAKIEKOLWIEK DODATKOWE WYGRANE Z TAKICH WYGRANYCH I/LUB BONUSÓW, KTÓRE OTRZYMAŁ, ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO SKORYGOWANIA SKUTKÓW TAKICH BŁĘDÓW, BŁĘDÓW LUB WIRUSÓW, W TYM BEZ OGRANICZEŃ POPRZEZ:

(1) UNIEWAŻNIENIE WYGRANYCH I/LUB BONUSÓW I/LUB WSZELKICH DODATKOWYCH WYGRANYCH WYGENEROWANYCH Z TAKICH WYGRANYCH I/LUB BONUSÓW;

(2) POTRĄCENIE WYGRANYCH I/LUB BONUSÓW I/LUB JAKICHKOLWIEK DODATKOWYCH WYGRANYCH WYGENEROWANYCH Z TAKICH WYGRANYCH I/LUB BONUSÓW Z KONTA GRACZA; I/LUB

(3) POTRĄCENIE WYGRANYCH I/LUB BONUSÓW I/LUB JAKICHKOLWIEK DODATKOWYCH WYGRANYCH WYGENEROWANYCH PRZEZ TAKIE WYGRANE I/LUB BONUSY Z JAKICHKOLWIEK PIENIĘDZY NALEŻNYCH CI OD FIRMY.

NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK DZIAŁANIA LUB ZANIECHANIA ZE STRONY TWOJEGO DOSTAWCY USŁUG INTERNETOWYCH, FIRMY OBSŁUGUJĄCEJ URZĄDZENIA MOBILNE LUB INNEJ STRONY TRZECIEJ, Z KTÓRĄ ZAWARŁEŚ UMOWĘ W CELU UZYSKANIA DOSTĘPU DO SERWERA, NA KTÓRYM ZNAJDUJĄ SIĘ USŁUGI FIRMY.

Ograniczenie odpowiedzialności

11.1 Użytkownik niniejszym potwierdza i zgadza się, że zakłady mogą skutkować utratą pieniędzy i że wszystkie straty poniesione przez Użytkownika w wyniku zakładów za pośrednictwem Usług Spółki będą na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika.
11.2 Decyzja użytkownika o korzystaniu z Usług Spółki podejmowana jest według własnego uznania i na własne ryzyko.
11.3 Nie ponosimy odpowiedzialności w ramach kontraktu, czynu niedozwolonego, zaniedbania lub w inny sposób, za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem przez użytkownika z Usług Spółki, czy to bezpośrednio czy pośrednio, w tym, bez ograniczeń, szkody za utratę działalności, utratę zysków, przerwę w działalności, utratę informacji handlowych lub jakiekolwiek inne straty pieniężne lub wynikowe (nawet jeśli zostaliśmy powiadomieni przez użytkownika o możliwości wystąpienia takiej straty lub szkody).
11.4 Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu umowy, czynu niedozwolonego, zaniedbania lub w inny sposób, za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem przez użytkownika z jakiegokolwiek łącza użytego w związku z Usługami Firmy. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści zawarte na stronach, do których prowadzą odnośniki.
11.5 Potwierdzają Państwo, że nie ponosimy odpowiedzialności wobec Państwa ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usług Spółki.
11.6 Nie uchylając postanowień punktu 10, Użytkownik zgadza się, że w przypadku, gdy System Interaktywny lub Usługi Spółki nie będą działać prawidłowo w wyniku, ale nie wyłącznie, opóźnienia lub przerwy w działaniu lub transmisji, utraty lub uszkodzenia danych, awarii komunikacji lub linii, niewłaściwego wykorzystania Usług Spółki lub ich zawartości przez jakąkolwiek osobę, błędu lub pominięcia w treści lub innych czynników pozostających poza naszą kontrolą:

a. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, w tym utratę wygranych, które mogą z tego wyniknąć; oraz
b. Jeśli takie błędy spowodują wzrost należnych lub wypłaconych wygranych, Użytkownik nie będzie uprawniony do wygranych objętych takim wzrostem. Użytkownik niezwłocznie poinformuje Spółkę o błędzie i zwróci wszelkie wygrane dodane do Konta Gracza w wyniku błędu do Spółki (zgodnie z instrukcjami Spółki) lub Spółka może, według własnego uznania, potrącić kwotę równą tym wygranym z Konta Gracza lub odliczyć taką kwotę od jakichkolwiek pieniędzy należnych Użytkownikowi od Spółki.

Przerwane i przerwane gry, Błędy

12.1 W przypadku gry, zakładu lub awarii systemu wszystkie zakłady i/lub zakłady są nieważne.
12.2 W przypadku, gdy gra lub zakład zostały rozpoczęte, ale nie doszły do skutku z powodu awarii systemu, Spółka zwróci Ci kwotę postawioną w grze lub zakładzie, w zależności od sytuacji, poprzez dodanie jej do Twojego Konta Gracza lub, jeśli konto już nie istnieje, poprzez wypłacenie jej w zatwierdzony sposób; a jeśli posiadasz naliczony kredyt w czasie, gdy gra nie doszła do skutku, doda do Twojego Konta Gracza wartość pieniężną kredytu lub, jeśli konto już nie istnieje, wypłaci ją w zatwierdzony sposób.
12.3 Jeśli Spółka omyłkowo przyzna Ci wygraną, która nie należy do Ciebie, czy to z powodu błędu technicznego lub ludzkiego, czy też błędu w opublikowanych tabelach wypłat lub oprogramowaniu do gier, lub w inny sposób, kwota ta pozostanie własnością Spółki, a kwota ta zostanie przelana z Twojego Konta Gracza. Jeśli przed tym jak Spółka dowiedziała się o błędzie, wypłaciłeś fundusze, które nie należą do Ciebie, bez uszczerbku dla innych środków zaradczych i działań, które mogą być dostępne na mocy prawa, omyłkowo wypłacona kwota będzie stanowiła dług wobec Spółki. W przypadku błędnego zaksięgowania środków, Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Odszkodowanie

13.1 Użytkownik zgadza się w pełni zabezpieczyć, bronić i chronić nas, naszych urzędników, dyrektorów, pracowników, agentów, wykonawców i dostawców przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, szkodami, stratami, kosztami i wydatkami, w tym opłatami prawnymi, wynikającymi z naruszenia niniejszej Umowy przez Użytkownika, oraz wszelkimi innymi zobowiązaniami wynikającymi z korzystania z Usług Spółki lub korzystania przez inne osoby z Usług Spółki przy użyciu identyfikacji użytkownika, niezależnie od tego czy takie korzystanie odbywa się za lub bez wiedzy i/lub wyraźnej autoryzacji Użytkownika.

13.2 W dodatku do innych dostępnych środków prawnych, jeśli Użytkownik naruszy którykolwiek z warunków niniejszej Umowy lub The Company ma uzasadnione podstawy do podejrzeń, że Użytkownik naruszył warunki niniejszej Umowy, w dodatku do innych środków prawnych dostępnych dla The Company, Twoje wygrane mogą zostać utracone według uznania The Company, a The Company może zatrzymać jakiekolwiek dodatnie saldo istniejące na Twoim Koncie Gracza na poczet odszkodowania lub innych kwot należnych The Company do czasu dochodzenia i/lub zakończenia jakiegokolwiek postępowania prawnego. Nieprzestrzeganie tej Umowy może również skutkować dyskwalifikacją, zamknięciem Konta Gracza i/lub podjęciem działań prawnych przeciwko Użytkownikowi.

Zmiany w Umowie

14.1 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków Korzystania z Usług, Zasad Gry, Polityki Premiowej oraz Polityki Wypłat w dowolnym czasie, dlatego zachęcamy do częstego odwiedzania tej strony w celu uzyskania aktualnych informacji o wszelkich zmianach w tych warunkach. O istotnych zmianach w niniejszych Warunkach Korzystania z Usług (oraz wszelkich powiązanych z nimi warunkach) zostaną Państwo poinformowani z wyprzedzeniem za pośrednictwem Państwa konta i/lub wyślemy Państwu wiadomość e-mail dotyczącą takich zmian na adres e-mail powiązany z Państwa kontem. Takie istotne zmiany wejdą w życie siedem (7) dni po tym, jak takie powiadomienie zostanie dostarczone w jeden z wyżej wymienionych sposobów. W przeciwnym razie wszelkie inne zmiany w niniejszych Warunkach korzystania z usługi wchodzą w życie z datą podaną jako „Ostatnia poprawka”, a dalsze korzystanie z Usług przez Użytkownika po dacie ostatniej poprawki będzie oznaczało akceptację i zgodę na związanie się tymi zmianami.
14.2 Jeżeli użytkownik nie zgadza się ze zmianami wprowadzonymi do niniejszej Umowy i/lub do Polityki Prywatności, Zasad Gry, Polityki Premiowej i Polityki Wypłat, powinien natychmiast zaprzestać wszelkiej aktywności na swoim Koncie Gracza, w tym korzystania z Usług Firmy, zamknąć swoje Konto Gracza i poprosić o wypisanie go z wszelkiej korespondencji z Usług Firmy.

Funkcja Czatu

15.1 Jako część twojego korzystania z Usług Spółki, możemy zapewnić ci możliwość czatu, który jest moderowany i podlega kontroli. Zastrzegamy sobie prawo do przeglądania czatu i przechowywania zapisów wszystkich wypowiedzi dokonanych na takim udogodnieniu. Użytkownik powinien korzystać z czatu w celach rekreacyjnych i towarzyskich i podlega następującym zasadom:

15.1.1 Użytkownik nie powinien zamieszczać żadnych wypowiedzi o charakterze seksualnym lub rażąco obraźliwych, w tym wyrażających bigoterię, rasizm, nienawiść lub profanację;
15.1.2 Użytkownik nie będzie składał oświadczeń, które są obraźliwe, zniesławiające, nękające lub obraźliwe dla operatorów Usług The Company;
15.1.3 Użytkownik nie będzie składał oświadczeń, które reklamują, promują lub w inny sposób odnoszą się do jakichkolwiek innych podmiotów online.
15.1.4 Użytkownik nie będzie składał oświadczeń o Spółce, Usługach Spółki, lub innych stronach internetowych związanych ze Spółką, które są nieprawdziwe i/lub złośliwe i/lub szkodliwe dla Spółki.
15.1.5 Użytkownik nie będzie brał udziału w zmowie poprzez czaty lub oddzielne czaty.
15.2 W przypadku złamania przez Użytkownika któregokolwiek z powyższych postanowień odnoszących się do udogodnień czatu, Spółka ma prawo do natychmiastowego usunięcia Konta Gracza. Po takim zakończeniu Spółka zwróci Użytkownikowi wszelkie fundusze, które mogą znajdować się na Koncie Gracza ponad kwotę, która może być nam należna w tym czasie (jeśli w ogóle). Funkcja Chat room może zostać usunięta przez Spółkę w przypadku jej nadużywania.

UWAGA: Podczas korzystania z czatu, wszelkie informacje umożliwiające identyfikację użytkownika mogą być odczytane, zebrane lub wykorzystane przez Spółkę, a Spółka nie jest i nie będzie odpowiedzialna za informacje umożliwiające identyfikację użytkownika, które zdecyduje się on przesłać za pośrednictwem czatu. Podejrzane czaty będą zgłaszane odpowiednim władzom.

Różne

16.1 Zanim nagroda zostanie wypłacona w jakiejkolwiek wygranej Grze RVG, musi ona zostać zatwierdzona zgodnie z niniejszą Umową oraz zasadami i procedurami ustalonymi przez Spółkę. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia wyłącznej i ostatecznej decyzji dotyczącej statusu wygranej w Grze RVG, a Nasza decyzja będzie ostateczna, wiążąca i nie będzie podlegać odwołaniu.
16.2 Możemy, według własnego uznania, odmówić rejestracji i udostępnienia Konta Gracza dowolnej osobie lub zamknąć Konto Gracza, a także ograniczyć lub odrzucić zakład. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy, w przypadku zamknięcia Konta Gracza lub odmowy jego założenia, będziemy honorować już podjęte zobowiązania umowne.
16.2 Możemy, według własnego uznania, odmówić rejestracji i udostępnienia Konta Gracza jakiejkolwiek osobie lub zamknąć Konto Gracza, a także ograniczyć lub odmówić postawienia zakładu. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy, w przypadku zamknięcia Konta Gracza lub odmowy jego założenia, będziemy honorować już podjęte zobowiązania umowne.
16.3 Podpisując niniejszą Umowę i zaznaczając odpowiednie pole podczas rejestracji, niniejszym wyrażasz zgodę na otrzymywanie komunikacji lub reklam od Spółki dotyczących jej usług lub produktów, w tym poprzez pocztę elektroniczną i SMS. Jeśli Użytkownik chce zrezygnować z otrzymywania komunikacji od nas w dowolnym momencie, prosimy o poinformowanie nas o tym poprzez wysłanie pustej wiadomości ze słowem „usuń” na adres [email protected] Jeżeli Klient chce zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości SMS o charakterze marketingowym w dowolnym momencie, prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie poprzez wysłanie odpowiedzi „stopmessage” na dowolną z naszych wiadomości SMS wysłanych do Klienta.
16.4 Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia, zmiany, modyfikacji, dodania lub usunięcia jakiejkolwiek Gry RVG używanej przez Usługi Firmy bez wcześniejszego powiadomienia Naszych Graczy i ze skutkiem natychmiastowym. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez Użytkownika w wyniku wprowadzonych zmian, a Użytkownik nie będzie miał żadnych roszczeń wobec Firmy w tym zakresie.
16.5 Zastrzegamy sobie prawo do oferowania, od czasu do czasu, bonusów i/lub promocji oraz ofert specjalnych i że każda taka oferta będzie podlegać własnym zasadom i warunkom. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania każdej z tych ofert specjalnych i bonusów w dowolnym momencie. W przypadku, gdy The Company uważa, że użytkownik Usług Firmy nadużywa lub próbuje nadużywać bonusu lub innej promocji, lub może czerpać korzyści z nadużycia lub braku dobrej woli z polityki hazardowej przyjętej przez Firmę, wtedy The Company może, według własnego uznania, odmówić, wstrzymać lub wycofać od użytkownika jakikolwiek bonus lub promocję, lub unieważnić jakąkolwiek politykę w stosunku do tego użytkownika, tymczasowo lub na stałe, lub zakończyć dostęp tego użytkownika do Usług Firmy i/lub zablokować Konto Gracza tego użytkownika. Ponadto, The Company zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej oczekującej wypłaty na tych warunkach.
16.6 Użytkownik zgadza się, że możemy, według własnego uznania, scedować niniejszą Umowę, w całości lub w części, na dowolną stronę trzecią lub osobę po uprzednim powiadomieniu użytkownika, a użytkownik będzie uważany za wyrażającego zgodę na taką cesję, jeśli będzie kontynuował korzystanie z Usług The Company po otrzymaniu takiego powiadomienia.
16.7 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że będzie otrzymywał od nas komunikację elektroniczną, zamieszczaną za pośrednictwem Usług Aspire Global International LTDAspire Global 7 Limited i/lub wysyłaną do Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszystkie takie powiadomienia będą traktowane jako „pisemne” i będą uważane za otrzymane przez Użytkownika po upływie 4 dni roboczych, niezależnie od tego, czy Użytkownik faktycznie je otrzymał, czy nie.
16.8 Wykonalność lub ważność jakiejkolwiek części niniejszej Umowy nie ma wpływu na ważność i wykonalność pozostałej części Umowy.
16.9 Niniejsza Umowa zawiera całość porozumienia pomiędzy Klientem a nami w zakresie korzystania z Usług Aspire Global International LTDAspire Global 7 Limited.
16.10 Niniejsza Umowa została sporządzona w języku angielskim. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy znaczeniem przetłumaczonych wersji niniejszej Umowy a wersją angielską, znaczenie angielskiej wersji językowej będzie rozstrzygające.
16.11 Żadne zrzeczenie się przez nas któregokolwiek z warunków niniejszej Umowy nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się jakiegokolwiek poprzedzającego lub następującego po nim naruszenia któregokolwiek z warunków niniejszej Umowy.
16.12 O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, żadne z postanowień niniejszej Umowy nie tworzy ani nie przyznaje żadnych praw lub innych korzyści osobom trzecim.
16.13 Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może być interpretowane jako tworzące jakąkolwiek agencję, partnerstwo, umowę powierniczą lub jakąkolwiek inną formę wspólnego przedsięwzięcia pomiędzy Tobą a nami.

Prawo właściwe

Niniejsza Umowa podlega i jest interpretowana zgodnie z prawem Malty, a ty nieodwołalnie poddajesz się, na naszą korzyść, wyłącznej jurysdykcji sądów maltańskich w celu rozstrzygania wszelkich sporów (w tym roszczeń o potrącenia i roszczeń wzajemnych), które mogą powstać w związku z utworzeniem, ważnością, skutkiem, interpretacją lub wykonaniem lub stosunkami prawnymi ustanowionymi przez niniejszą Umowę lub w inny sposób powstałymi w związku z niniejszą Umową.

OGÓLNE WARUNKI ZAKŁADÓW SPORTOWYCH

18.1. Niniejszy Regulamin Zakładów jest nierozerwalnie związany z naszym Regulaminem, którego jest częścią, a jego akceptacja jest warunkiem koniecznym do rejestracji konta. Wszelkie terminy użyte w Regulaminie, które nie zostały zdefiniowane, pisane wielką literą, mają swoje znaczenie w Regulaminie.
18.2. Minimalna kwota, którą możesz postawić na nasze produkty zakładów sportowych to £0.10. Twoja maksymalna kwota zakładu różni się w zależności od sportu, ligi i zakładu. Zobaczysz dokładną wartość określoną w polu, w którym wpisujesz kwotę stawki, podczas stawiania zakładu. Nie gwarantujemy, że jakikolwiek zakład postawiony w ramach lub za maksymalną stawkę zostanie przyjęty. Warunki i zasady.
18.3. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia całości lub części żądania zakładu z jakiegokolwiek powodu i według naszego uznania. Indywidualne zakłady mogą być sprawdzone i zaoferowane po alternatywnej cenie lub stawce, według naszego wyłącznego uznania.
18.4. Akceptujemy zakłady postawione online. Zakłady nie są akceptowane w żadnej innej formie (email, telefon, fax, itp.) i jeżeli zostaną przyjęte będą nieważne, wygrane lub przegrane.
18.5. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy/anulowania każdego zakładu lub części zakładu przed rozpoczęciem gry oraz do unieważnienia niejednoznacznych zakładów, bez podania uzasadnienia.
18.6. Klienci nie mogą anulować lub zmienić zakładu, gdy został on już postawiony i potwierdzony.
18.7. Zakłady będą przyjmowane do czasu ogłoszonego czasu rozpoczęcia gry. Jeżeli zakład zostanie nieumyślnie przyjęty, który zawiera wydarzenie po czasie rozpoczęcia, chyba że jest to wydarzenie obstawiane na żywo, mecz/ zakład będzie traktowany jako nierozegrany.
18.8. Niezależnie od tego, który format kursów zakładów zostanie wybrany, aby kursy były widoczne na koncie klienta, wszystkie zakłady zostaną rozliczone na podstawie kursów amerykańskich.
18.9. Tam, gdzie mamy powody sądzić, że zakład został postawiony po tym, jak wynik wydarzenia jest znany lub po tym, jak wybrany uczestnik lub drużyna uzyskała istotną przewagę (np. wynik, odesłanie itp.), zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia zakładu, wygranego lub przegranego.
18.10. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania wszelkich zakładów od klientów, którzy postawili pieniądze na wydarzenie, w którym są w jakikolwiek sposób zaangażowani, jako uczestnicy, sędziowie, trenerzy itp.
18.11. Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania płatności i uznania zakładów na wydarzenie za nieważne, jeżeli mamy dowody na to, że wystąpiły następujące okoliczności: (i) uczciwość wydarzenia została poddana w wątpliwość lub (ii) miało miejsce ustawianie meczu. Dowody mogą być oparte na rozmiarze, ilości lub wzorze zakładów postawionych w Aspire Global International LTD w dowolnym lub wszystkich naszych kanałach zakładów.
18.12. Kiedy wydarzenie zostanie odwołane, wszystkie powiązane zakłady zostaną automatycznie unieważnione, a konta zwrócone.
18.13. Jeżeli jakikolwiek mecz zostanie przerwany z powodu kontuzji, złej pogody, problemów z publicznością itp. wszystkie zakłady, które zostały już rozliczone do czasu przerwania meczu będą ważne. Na przykład: Jeśli mecz piłkarski zostanie przerwany w drugiej połowie, wszystkie zakłady dotyczące pierwszej połowy będą ważne. Co więcej, jeśli padła bramka, zakład na strzelca pierwszej bramki będzie ważny, ale zakłady na strzelca ostatniej i każdej kolejnej bramki będą nieważne. W przypadku tenisa: jeśli zawodnik wycofuje się po kontuzji w 3. secie, wszystkie zakłady na wygraną w 1. i 2. secie są ważne.
18.14. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w pisowni, błędy ludzkie lub oczywiste, które prowadzą do oczywistych błędów w kursie. W takich przypadkach wszystkie zakłady zostaną uznane za nieważne.
18.15. Zakłady akumulowane, które łączą różne selekcje w tym samym wydarzeniu, nie są akceptowane w przypadku, gdy wynik jednego z nich wpływa lub jest zależny od drugiego. Jeżeli taki zakład zostanie zawarty w wyniku błędu, zostanie on anulowany.
18.16. Oferujemy możliwość stawiania zakładów na różne wydarzenia sportowe na świecie i chociaż dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie informacje o zakładach na żywo były dokładne, mogą zdarzyć się sytuacje, w których takie informacje będą nieprawidłowe, z powodu opóźnień lub z innych powodów. Podczas sprawdzania kursów zakładów na żywo, godzin rozpoczęcia wydarzeń na żywo lub jakichkolwiek innych rynków wydarzeń na żywo, należy pamiętać, że takie informacje są podawane tylko jako przewodnik i nie ponosimy odpowiedzialności za wynik jakichkolwiek nieścisłości, które mogą się pojawić. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za sprawdzenie, czy takie informacje są dokładne w momencie ich publikacji.
18.17. Oficjalny wynik jest ostateczny dla celów rozliczenia, chyba że szczegółowe zasady stanowią inaczej. Miejsce na podium w wyścigach Grand Prix, ceremonia medalowa w lekkoatletyce i każda podobna oficjalna ceremonia lub prezentacja w innych dyscyplinach sportowych są traktowane jako oficjalny wynik.
18.18. Wygrane zostaną przelane na konto klienta po potwierdzeniu ostatecznego wyniku.
18.19. Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia jakichkolwiek lub wszystkich zakładów postawionych przez jakąkolwiek osobę lub grupę osób działających w celu oszukania nas.
18.20. Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia każdego zakładu, który mógł zostać przyjęty, gdy na koncie nie było wystarczających środków na pokrycie zakładu. Jeżeli konto ma niewystarczające środki w wyniku depozytu, który został anulowany przez stronę przetwarzającą płatności, zastrzegamy sobie prawo do anulowania każdego zakładu, który mógł zostać przyjęty z mocą wsteczną.

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE WYGRANYCH W ZAKŁADACH SPORTOWYCH

O ile nie zostało to określone w warunkach promocji, następujące zasady będą miały zastosowanie do zakładów na nasze produkty lub usługi sportowe:

19.1. Dla celów niniejszego punktu 20, maksymalne wygrane z zakładów sportowych są wyłączone ze stawki, którą użytkownik postawił.
19.2. Z zastrzeżeniem punktu 20.5, maksymalna kwota wygranej, która jest płatna dla użytkownika w odniesieniu do jakiegokolwiek zakładu na nasze produkty i usługi sportowe wynosi 90.000 € (dziewięćdziesiąt tysięcy funtów) („Maksymalna wygrana na zakład”). Na przykład, jeżeli wygrasz 100.000£ (sto tysięcy funtów) na zakładzie na nasze produkty sportowe i usługi (bez zastosowania maksymalnego limitu wygranej na zakład), rzeczywista wygrana przypisana do Twojego Konta Gracza będzie ograniczona do 90.000£ (dziewięćdziesiąt tysięcy funtów).
19.3. Z zastrzeżeniem punktu 20.5, maksymalna kwota wygranej, która jest płatna dla użytkownika w odniesieniu do zakładów na nasze produkty i usługi sportowe w dowolnym miesiącu kalendarzowym wynosi £90,000 (dziewięćdziesiąt tysięcy funtów) („Maksymalna Wygrana Miesiąca”). Na przykład, jeżeli wygrasz 120.000£ (sto tysięcy funtów) na zakładzie lub serii zakładów na nasze produkty i usługi sportowe (bez zastosowania jakiegokolwiek limitu wygranych) w danym miesiącu kalendarzowym, maksymalna wygrana z takich zakładów przypisana do Twojego Konta Gracza będzie ograniczona do 90.000£ (dziewięćdziesiąt tysięcy funtów).
19.4. Bez względu na Sekcje 20.2 i 20.3, zastrzegamy sobie prawo do nie przyjęcia zakładu, jeżeli wygrana za taki zakład spowoduje przekroczenie limitu maksymalnej wygranej na zakład i/lub maksymalnej wygranej na miesiąc.
19.5. Jeżeli mamy powody sądzić, że użytkownik działa wspólnie z innym graczem lub grupą graczy w obstawianiu zakładów na nasze produkty sportowe lub usługi zawierające te same lub powiązane selekcje na konkretne wydarzenie(a), będziemy uprawnieni do zastosowania limitu maksymalnej wygranej na zakład i maksymalnych miesięcznych wygranych.
Maksymalnych wygranych na miesiąc do sumy wygranych z odpowiednich zakładów postawionych przez Ciebie i innych graczy, których w uzasadniony sposób uważamy za działających razem, tak jakby takie zakłady zostały postawione przez Ciebie samodzielnie, zamiast stosować maksymalne wygrane na zakład i maksymalne wygrane na miesiąc oddzielnie do wygranych każdego indywidualnego gracza.
19.6. Jeżeli postawiłeś kilka identycznych zakładów (pojedynczych lub kombinacji, pojedynczych lub wielokrotnych), a wygrane przekraczają Maksymalne Wygrane Miesiąca, możemy obniżyć stawki, które postawiłeś na te zakłady tak, aby wygrane mieściły się w tych limitach.
19.7. Tam, gdzie postawisz zakład na sport, który jest regulowany przez organ zarządzający sportem zawarty w Części 3 Schedule 6 Gambling Act 2005 lub opublikowany na stronie internetowej Gambling Commission (każdy z nich to „Organ Zarządzający Sportem”), aby Twój zakład został przyjęty przez nas jako ważny, nie możesz naruszać żadnych zasad dotyczących nieregularnych i/lub podejrzanych zakładów lub niewłaściwego wykorzystania informacji dotyczących: (i) właściwego organu zarządzającego sportem; (ii) jakiegokolwiek innego profesjonalnego organu, którego jesteś członkiem; lub (iii) Twoich pracodawców. Jeśli podejrzewamy, że użytkownik narusza powyższe zasady, zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia danego zakładu.

 

PROSIMY O WYDRUKOWANIE I ZACHOWANIE KOPII NINIEJSZEJ UMOWY DLA SWOICH CELÓW.